วันเสาร์ สนามบินหาดใหญ่ ถ้ำภูผาเพชร ล่องแก่งคลองลำโลน (กลางวัน)

เช้า คณะเดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่

09.30 . เจ้าหน้าที่ CPS รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ อ.มะนัง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างทาง) ณ ร้านอาหารครัวชัยสิทธิ์ ก่อน เยี่ยมชม ถ้ำภูผาเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเส้นทางและมัคคุเทศก์พาชมถ้ำพร้อมคอยบรรยายความงดงามอันวิจิตรตระการตาของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนี้ สามารถแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ กว่า 20 ห้อง ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของผลึกแก้วแวววาวระยิบระยับดั่งเพชรไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ ห้องผ้าม่าน ห้องดอกเห็ด ห้องโดมศิลาเพชร ห้องปะการัง ห้องเทียน ห้องเพชร ห้องเสาค้ำสุริยัน ภายในถ้ำยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หอยข้าวสาร ซึ่งหาดูได้ยาก มีอยู่ในถ้ำนี้เท่านั้น หลังจากนั้น ก่อนเดินทางสู่จุดนัดพบ พร้อมสนุกสนานกับการพายคายัคล่องแก่ง คลองลำโลน สายธารน้ำใสสะอาดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆ ก็ล่องได้อย่างสบาย โดยผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยพื้นป่าที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงตระง่าน  สายลมพัดผ่านกระทบกับใบไม้ เสียงดนตรีของธรรมชาติผสมผสานกับสีสันของดอกไม้และผีเสื้อที่ถูกสร้างสรรขึ้นประดับโลกสวยใบนี้

18.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองสตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ของตลาดโต้รุ่งท้องถิ่น รับประทานอาหาร (ตามอัธยาศัย) ลิ้มลองโรตีชาชัก ของดีเมืองสตูล ก่อน เช็คอิน เข้าที่พัก ณ สตูลรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

วันอาทิตย์ ซิตี้ทัวร์เมืองสตูล : มัสยิดกลางมำบัง คฤหาสน์กูเด็น

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ลิ้มลองอาหารมุสลิม หรือ ติ๋มซำ บะกุดแต๋ ก่อน เดินทางชมเมืองสตูล

       • สัมผัสวัฒนธรรมในอดีต ตึกเก่าโครงสร้างเดิมๆ  สถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส
 • ระเบียงมีบันไดสองข้าง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ก่อน ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู ระยะทาง 60 กม. จากตัวเมือง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปมัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือ มัสยิดมำบัง ตั้งอยู่กลางเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะรูปทรงมัสยิดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตัวอาคารสีขาวตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนนอกเป็นระเบียง มีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสถ์กูเด็น) ตั้งอยู่ถนนสตูลธานีซอย 5 ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.2441 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง (ชื่อเดิม กูเด็น บินกูเม๊ะ) เจ้าเมืองสตูลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คฤหาสน์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่ไม่ได้ประทับแรม

เคยใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ.2484 อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น และเป็นสถานที่สำคัญทางราชการ ต่อมาปี กรมศิลปากรได้ปรับปรุงคฤหาสถ์กูเด็น เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น เป็นตึกแบบตะวันตกประตูหน้าต่างรูปโค้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ เป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม

ปัจจุบัน ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิตของชาวสตูลในด้านต่างๆ เช่น ชีวิตชาวเลเกาะหลีเป๊ะ การปั้นหม้อ ห้องบ้านเจ้าเมืองสตูล ห้องวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

วัดชนาธิปเฉลิม เดิมชื่อ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิม ชาวเมืองสตูลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม วัดแห่งนี้จึงเป็นที่รวมน้ำใจของชาวพุทธศาสนามาร่วม ๑๐๐ กว่าปี พระอุโบสถของวัดมีลักษณะเด่นแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไป คือ เป็นอาคารทรง ๒ ชั้น ชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ชั้นบนเป็นอาคารไม้ ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

อัตราค่าบริการท่านละ  ..2,400.. บาท  (คณะเดินทาง 4 ท่าน)

 

โปรแกรมนี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม  
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ ณ ครัวชัยสิทธ์
 • ที่พักแอร์ ณ สตูลรีสอร์ท (2ท่านต่อห้อง)
 • เรือคายัคสำหรับล่องแก่ง เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค
 • ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ถ้ำภูผาเพชร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสถ์กูเด็น))
 • ค่าประกันชีวิตกลุ่มวงเงิน 1ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท

 

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ค่าภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว ฯลฯ
 • ค่าทิปตามแต่บริการ

หมายเหตุ

ชำระเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50% หลังการสำรองที่พัก ส่วนที่เหลือ ชำระ ณ วันเดินทาง

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช  : 617-2-19225-0

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช  : 419-2-10371-3

“เติมสีสัน … ใน วันพักผ่อนสบายๆ … กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”

รับปรึกษาวางแผนจัดทัวร์ สัมมนา ทัศนศึกษา กิจกรรมสันทนาการ แคมปิ้ง อีโคทัวร์ และจัดแรลลี่ทั่วไทย

สำรองห้องพัก ตั๋วโดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรือ รถบัสรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

“ S P I C E  UP  YOUR  L I F E . . .BY . . .SATUN C.P.S. TRAVEL ”

เส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ

 • มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
 • ถ้ำเล สเตโกดอน การผจญภัยตื่นเต้นไปกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ และทะเลแหวก ในดินแดนทุ่งหว้า จ.สตูล
 • กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
 • เที่ยวทะเล จ.ตรัง สัมผัสมหัศจรรย์ถ้ำมรกตกลางทะเล  
 • ล่องเรือชมบัวดูนกสัมผัสวิถีชีวิตควายน้ำ…สู่อะเมซอนเมืองไทย จ.พัทลุง