Option : ท่าเรือปากบารา- ล่องแก่งคลองลำโลน-สนามบินหาดใหญ่ (เที่ยง)

11.30 น. รถรอรับเดินทางสู่ อ.มะนัง ใช้เวลาเดินทาง 1ชม. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ก่อน เดินทางสู่จุดล่องแก่ง ณ คลองลำโลน สายธารน้ำใสสะอาดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆ ก็ล่องได้อย่างสบาย โดยผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยพื้นป่าที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงตระง่าน  สายลมพัดผ่านกระทบกับใบไม้ เสียงดนตรีของธรรมชาติผสมผสานกับสีสันของดอกไม้และผีเสื้อที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นประดับโลกสวยใบนี้ หลังจากนั้น  รับประทานของว่าง เครื่องดื่ม ก่อนแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็นสัมภาระเดินทางกันต่อ

16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.

18.30 น. โดยประมาณ เช็คอินท์ สายการบิน เดินทางกลังโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความทรงจำการเยือนแดนใต้อันแสนประทับใจ …จากทะเลสู่ภูผา แล้วพบกันใหม่นะคะ :o)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

สิ่งที่ควรเตรียม  – ยากันยุง รองเท้าแตะหุ้มข้อกระชับ แว่นตา ครีมและหมวกกันแดด ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัว (สำหรับที่พักของทริปล่องแก่ง) เป็นต้น

อัตราค่าบริการท่านละ…..….บาท (เด็ก 3-7 ปี คิด 50%, 8-10 ปี คิด 70% ของราคาผู้ใหญ่)

โปรแกรมนี้รวม

  • รถยนต์เหมาคัน บริการ ท่าเรือปากบารา – อ.มะนัง จ.สตูล – สนามบินหาดใหญ่
  • อุปกรณ์ในการล่องแก่ง เรือแคนู เสื้อชูชีพ พร้อมผู้ชำนาญการท้องถิ่น
  • อาหารกลางวัน 1มื้อ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม
  • Driver Guide สำหรับทริปล่องแก่ง

โปรแกรมนี้ไม่รวม

  • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ บริษัท ฯ จัดเตรียมไว้ให้
  • ค่าทิป ไกด์ คนขับ ตามแต่การบริการ