วันที่แรก ลอดประตูลำพูประตูสู่บากันใหญ่-ทะเลแหวกหาดสันหลังมังกรแดง

10.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านลงท่าเทียบเรือทุ่งริ้น อ.ท่าแพ จ.สตูล

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือบ้านบากันใหญ่ รับประทานเครื่องดื่ม เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะพายเรือคายัคชมป่าลำพู (ต้นไม้ใหญ่ในทะเล) สัมผัสความแปลกทะเลแหวกหาดสันหลังมังกรแดงที่เดียวของประเทศไทย เรียนรู้การสรรหาอาหารทะเล ลอดประตูลำพูประตูสู่บากันใหญ่อคอเรี่ยม ตื่นตาสบายใจกับบากันใหญ่อควอเลี่ยม(แหล่งปะการังน้ำตื้นวังช่องหลาด)กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นปลูกหญ้าทะเล/ป่าชายเลน/ปล่อยปูม้าไข่นอกกระดอง ชมพระอาทิตย์ตกหลังเกาะแห่งตำนาน(เกาะตะรุเตา) ณ หาดสมหวัง

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น(2) ปิ้งย่างอาหารทะเล สนมนาบากันใหญา ไอเลิฟยู

ตกปลา ณ ศาลาด๊อกเตอร์(อุปกรณ์เตรียมมาเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2     เกาะหินดำ-เกาะหินแดง-ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3)

08.30 น. ลงเรือเดินทางไปเกาะหินดำ-เกาะหินแดง เกาะปากปล่องภูเขาไฟในอดีตเล่นน้ำทะเล จ๊ะเอ๋กับฝูงปลาโลมา (หากว่าโชคดี)สัมผัสหินหลากหลายชนิด พิชิตผาล่าฝัน(จุดสูงสุดเกาะหินดำ)ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่

10.00 น. เก็บสัมภาระ เตรียมพร้อมเดินทางกลับ เลือกซื้อและชมสินค้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชน พิธีกล่าวขอบคุณและถ่ายรูปที่ระลึก

10.30 น. ลงเรือท่าเทียบเรือบากันใหญ่ เดินทางกลับ

11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือบ้านทุ่งริ้น อ.ท่าแพ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้า :o) แล้วอย่าลืม แบ่งปันความประทับใจให้แก่กันนะคะ :o)

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก***

อัตราค่าบริการท่านละ……….….บาท (เด็ก 3-7 ปี คิด 50%, 8-10 ปี คิด 70% ของราคาผู้ใหญ่)

อัตรานี้รวม…..ค่าเรือตลอดการเดินทาง, ค่าที่พัก 1 คืนแบบ Home Stay, ค่าอาหาร 3 มื้อพร้อมอาหารว่าง