admin

THAILAND VILLAGE ACADEMY

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ภายใต้การสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ README.ME จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทชุมชน ภายใต้ แคมเปญการแข่งขัน ชื่อ The Village Story เพื่อเชิญ The Story Curators เยาวชนทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนของไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือก 22 ชุมชนที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดดเด่น พร้อมให้ The Story Curators เยาวชนจากทั่วโลกได้มา Learn Discover Connect คุณจะได้พบ Local Hero หรือ นักปราชญ์ชุมชนที่จะนำพาคุณเข้าไปสู่โลกของการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของไทยอย่างแท้จริง หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ และ ชาวไทย อายุ 18-35 ปีและมีความสามารถในการคัดสรรเรื่องราว เรียบเรียงถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์น่าภาคภูมิใจของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก นี่เป็นโอกาสของคุณ ! โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น เยาวชนชาวไทย 22 คน และ เยาวชนต่างชาติ 22 คน คุณสมบัติผู้สมัคร นักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติและไทย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี มีทักษะในการใช้ Social Media และ สื่อออนไลน์ มีทักษะทางด้านการเขียนบทความ ถ่ายภาพ…

Read More

Lipe4D Full

2-DAY SNORKELING @ THE MALDIVES OF THAILAND Package Code: 1SA4AL (Lipe4D Full) Description:   Enjoy deeply the underwater world at Koh Lipe, Satun THAILAND by 2-day Snorkeling Trip both Near Zone and Far Zone. Koh Hin Ngarm – Jabang – Koh Adang – Koh yang – Koh Hin Son – Phai(bamboo) – RorGloy – Peung (bee) – Ling (monkey). Furthermore, Kayaking along the beatutiful beaches of Koh Lipe is also awesome. Spend your leisure time among the fantastic natures …..crystal…

Read More

Lipe Green Season : Green1SA3AL_หลีเป๊ะ3meals

วันแรก        สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ     เจ้าหน้าที่ CPS รอรับคณะ ณ โรงแรมที่พัก / สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 10.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเรือฯ (ตามอัธยาศัย)  11.30 น.         เตรียมสัมภาระขึ้นเรือ เพื่อออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน โดยเรือโดยสาร Speed Boat เดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที สู่เกาะหลีเป๊ะ ถ้าสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลเหมาะสม สามารถแวะ เกาะไข่ ถ่ายรูปซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์การท่องเที่ยว จ.สตูล ก่อนเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ เรือหางยาวรอรับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ยามเย็นแดดอ่อนๆ เดินเล่น ถ่ายรูปบริเวณชายหาด ตื่นตากับน้ำทะเลใสราวกระจก เดินสู่หัวแหลมหาดซันไรส์ ซันเซต นั่งชมพระอาทิตย์อัสดงลงลับขอบน้ำทะเลแสนโรแมนติก 19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) พักผ่อน ชมดาว ราตรีสวัสดิ์ค่ะ วันที่สอง      เกาะอุเสน – เกาะกระ – หาดซันไรส์ 08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 09.30 น.           เรือหางยาว รอรับคณะออกเดินทางสู่โลกเล็กๆ (หน้าโลว์) ใต้ทะเล ณ เกาะพี่เกาะน้อง “เกาะอุเสน…

Read More

1SA1AL_หลีเป๊ะ1วัน

ปากบารา-หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-เกาะยาง – ราวี-อาดัง   09.30 น.         ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา สู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ 10.45 น.            ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ…เกาะจาบัง – ราวี พร้อมบริการอาหารกลางวัน (กล่อง) 13.00 น.            นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอีกครั้ง ณ…เกาะยาง, ชมหาดหินที่มีแห่งเดียวที่นี่ ณ… เกาะหินงาม ก่อนเดินทางกลับนำท่านสู่เกาะอาดัง ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 14.30 น.            เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ 16.00 น.            เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 17.00 น.            ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก*** สิ่งที่ควรเตรียม  – รองเท้าที่กระชับง่ายต่อการขึ้นลงเรือ ครีมแว่นตาหมวกกันแดด ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว เป็นต้น ข้อควรปฏิบัติ    เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีธรรมชาติที่สวยงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน บริษัทฯ เชื่อว่า ท่านทั้งหลายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติที่มีค่านี้ไปพร้อมๆกันคะ โดย งดเว้นการให้อาหารปลา ไม่หยิบ ไม่เหยียบ ไม่จับ ปะการังหรือสัตว์น้ำทุกชนิดและไม่ทิ้งสิ่งใดๆลงทะเลหรือชายหาด ข อ บ คุ ณ ค ะ ^^ อัตราค่าบริการท่านละ   …1,990… บาท (เด็ก 5-7 ปี คิด 950 บาท,…

Read More

SA1BA วิถีชุมชนบากันใหญ่

วันที่แรก ลอดประตูลำพูประตูสู่บากันใหญ่-ทะเลแหวกหาดสันหลังมังกรแดง 10.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านลงท่าเทียบเรือทุ่งริ้น อ.ท่าแพ จ.สตูล 11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือบ้านบากันใหญ่ รับประทานเครื่องดื่ม เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะพายเรือคายัคชมป่าลำพู (ต้นไม้ใหญ่ในทะเล) สัมผัสความแปลกทะเลแหวกหาดสันหลังมังกรแดงที่เดียวของประเทศไทย เรียนรู้การสรรหาอาหารทะเล ลอดประตูลำพูประตูสู่บากันใหญ่อคอเรี่ยม ตื่นตาสบายใจกับบากันใหญ่อควอเลี่ยม(แหล่งปะการังน้ำตื้นวังช่องหลาด)กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นปลูกหญ้าทะเล/ป่าชายเลน/ปล่อยปูม้าไข่นอกกระดอง ชมพระอาทิตย์ตกหลังเกาะแห่งตำนาน(เกาะตะรุเตา) ณ หาดสมหวัง 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น(2) ปิ้งย่างอาหารทะเล สนมนาบากันใหญา ไอเลิฟยู ตกปลา ณ ศาลาด๊อกเตอร์(อุปกรณ์เตรียมมาเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2     เกาะหินดำ-เกาะหินแดง-ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่ 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) 08.30 น. ลงเรือเดินทางไปเกาะหินดำ-เกาะหินแดง เกาะปากปล่องภูเขาไฟในอดีตเล่นน้ำทะเล จ๊ะเอ๋กับฝูงปลาโลมา (หากว่าโชคดี)สัมผัสหินหลากหลายชนิด พิชิตผาล่าฝัน(จุดสูงสุดเกาะหินดำ)ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่ 10.00 น. เก็บสัมภาระ เตรียมพร้อมเดินทางกลับ เลือกซื้อและชมสินค้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชน พิธีกล่าวขอบคุณและถ่ายรูปที่ระลึก 10.30 น. ลงเรือท่าเทียบเรือบากันใหญ่ เดินทางกลับ 11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือบ้านทุ่งริ้น อ.ท่าแพ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้า :o) แล้วอย่าลืม แบ่งปันความประทับใจให้แก่กันนะคะ :o) ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก*** อัตราค่าบริการท่านละ……….….บาท (เด็ก…

Read More

SA1RA ล่องแก่ง

Option : ล่องแก่งคลองลำโลน บ่าย เดินทางสู่จุดล่องแก่ง ณ คลองลำโลน สายธารน้ำใสสะอาดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆ ก็ล่องได้อย่างสบาย โดยผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยพื้นป่าที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงตระง่าน  สายลมพัดผ่านกระทบกับใบไม้ เสียงดนตรีของธรรมชาติผสมผสานกับสีสันของดอกไม้และผีเสื้อที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นประดับโลกสวยใบนี้ หลังจากนั้น  รับประทานของว่าง เครื่องดื่ม ก่อนแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระเดินทางกันต่อ เดินทางกลังโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความทรงจำการเยือนแดนใต้อันแสนประทับใจ …จากทะเลสู่ภูผา แล้วพบกันใหม่นะคะ :o) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก สิ่งที่ควรเตรียม  – ยากันยุง รองเท้าแตะหุ้มข้อกระชับ แว่นตา ครีมและหมวกกันแดด ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัว (สำหรับที่พักของทริปล่องแก่ง) เป็นต้น

Read More

SA1RA ล่องแก่งมะนัง

Option : ท่าเรือปากบารา- ล่องแก่งคลองลำโลน-สนามบินหาดใหญ่ (เที่ยง) 11.30 น. รถรอรับเดินทางสู่ อ.มะนัง ใช้เวลาเดินทาง 1ชม. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ก่อน เดินทางสู่จุดล่องแก่ง ณ คลองลำโลน สายธารน้ำใสสะอาดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆ ก็ล่องได้อย่างสบาย โดยผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยพื้นป่าที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงตระง่าน  สายลมพัดผ่านกระทบกับใบไม้ เสียงดนตรีของธรรมชาติผสมผสานกับสีสันของดอกไม้และผีเสื้อที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นประดับโลกสวยใบนี้ หลังจากนั้น  รับประทานของว่าง เครื่องดื่ม ก่อนแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็นสัมภาระเดินทางกันต่อ 16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 18.30 น. โดยประมาณ เช็คอินท์ สายการบิน เดินทางกลังโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความทรงจำการเยือนแดนใต้อันแสนประทับใจ …จากทะเลสู่ภูผา แล้วพบกันใหม่นะคะ :o) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก สิ่งที่ควรเตรียม  – ยากันยุง รองเท้าแตะหุ้มข้อกระชับ แว่นตา ครีมและหมวกกันแดด ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัว (สำหรับที่พักของทริปล่องแก่ง) เป็นต้น อัตราค่าบริการท่านละ…..….บาท (เด็ก 3-7 ปี คิด 50%, 8-10 ปี คิด 70% ของราคาผู้ใหญ่) โปรแกรมนี้รวม รถยนต์เหมาคัน บริการ ท่าเรือปากบารา – อ.มะนัง จ.สตูล…

Read More

SA2RT ขึ้นถ้ำล่องแก่งชมเมือง

วันเสาร์ สนามบินหาดใหญ่ – ถ้ำภูผาเพชร –ล่องแก่งคลองลำโลน (กลางวัน) เช้า คณะเดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ CPS รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ อ.มะนัง 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างทาง) ณ ร้านอาหารครัวชัยสิทธิ์ ก่อน เยี่ยมชม ถ้ำภูผาเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเส้นทางและมัคคุเทศก์พาชมถ้ำพร้อมคอยบรรยายความงดงามอันวิจิตรตระการตาของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนี้ สามารถแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ กว่า 20 ห้อง ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของผลึกแก้วแวววาวระยิบระยับดั่งเพชรไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ ห้องผ้าม่าน ห้องดอกเห็ด ห้องโดมศิลาเพชร ห้องปะการัง ห้องเทียน ห้องเพชร ห้องเสาค้ำสุริยัน ภายในถ้ำยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หอยข้าวสาร ซึ่งหาดูได้ยาก มีอยู่ในถ้ำนี้เท่านั้น หลังจากนั้น ก่อนเดินทางสู่จุดนัดพบ พร้อมสนุกสนานกับการพายคายัคล่องแก่ง คลองลำโลน สายธารน้ำใสสะอาดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆ ก็ล่องได้อย่างสบาย โดยผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยพื้นป่าที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงตระง่าน  สายลมพัดผ่านกระทบกับใบไม้ เสียงดนตรีของธรรมชาติผสมผสานกับสีสันของดอกไม้และผีเสื้อที่ถูกสร้างสรรขึ้นประดับโลกสวยใบนี้ 18.00 น นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองสตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ของตลาดโต้รุ่งท้องถิ่น รับประทานอาหาร (ตามอัธยาศัย) ลิ้มลองโรตีชาชัก ของดีเมืองสตูล ก่อน เช็คอิน เข้าที่พัก ณ สตูลรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า วันอาทิตย์ ซิตี้ทัวร์เมืองสตูล : มัสยิดกลางมำบัง คฤหาสน์กูเด็น…

Read More