ปากบารา-หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-เกาะยาง ราวี-อาดัง

 

09.30 น.         ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา สู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่

10.45 น.            ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ…เกาะจาบังราวี พร้อมบริการอาหารกลางวัน (กล่อง)

13.00 น.            นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอีกครั้ง ณ…เกาะยาง, ชมหาดหินที่มีแห่งเดียวที่นี่ ณ… เกาะหินงาม ก่อนเดินทางกลับนำท่านสู่เกาะอาดัง ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

14.30 น.            เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ

16.00 น.            เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

17.00 น.            ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก***

สิ่งที่ควรเตรียม  – รองเท้าที่กระชับง่ายต่อการขึ้นลงเรือ ครีมแว่นตาหมวกกันแดด ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติ    เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีธรรมชาติที่สวยงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน บริษัทฯ เชื่อว่า ท่านทั้งหลายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติที่มีค่านี้ไปพร้อมๆกันคะ โดย งดเว้นการให้อาหารปลา ไม่หยิบ ไม่เหยียบ ไม่จับ ปะการังหรือสัตว์น้ำทุกชนิดและไม่ทิ้งสิ่งใดๆลงทะเลหรือชายหาด

ข อ บ คุ ณ ค ะ ^^

อัตราค่าบริการท่านละ   …1,990… บาท

(เด็ก 5-7 ปี คิด 950 บาท,  เด็ก 8-9 ปี คิด 1,290บาท )

โปรแกรมนี้รวม

 

 • เรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ และนำเที่ยว 5 เกาะ
 • ค่าประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 1 ล้านบาท
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง – น้ำดื่ม)
 • ค่าธรรมเนียม อุทยานฯ (ต่างชาติเพิ่ม 160 บาท)
 • ค่าหน้ากากท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • ค่ารถตู้ รับส่ง หาดใหญ่/ตรัง – ท่าเรือปากบารา ไปกลับ ท่านละ 550 บาท
 • ค่าทิป ตามแต่การบริการ

หมายเหตุ ชำระเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50% หลังการสำรองที่พัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช  : 419-2-10371-3

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช  : 617-2-19225-0

เส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ

 • ขึ้นถ้ำภูผาเพชรแสนอลังการ…สู่ลำน้ำธรรมชาติน่าพิศมัยคลองลำโลน ทะเลแหวกสันหลังมังกร ถ้ำเลสเตโกดอน จ.สตูล
 • เที่ยวทะเลตรัง สัมผัสมหัศจรรย์ถ้ำมรกตกลางทะเล
 • Unseen กระบี่สี่เกาะ ทะเลแหวก น้ำตกร้อน สระมรกต
 • กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

รับปรึกษาวางแผนจัดทัวร์ สัมมนา ทัศนศึกษา กิจกรรมสันทนาการ แคมปิ้ง อีโคทัวร์ และจัดแรลลี่ทั่วไทย

สำรองห้องพัก ตั๋วโดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรือ รถบัสรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี